Rapporten

Avondhemel Achterhoek zonder windturbines ; foto Erich Taubert

Alle rapporten worden geplaatst met verwijzing naar de auteurs. Windwiki is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud

2023 Reactie Windwiki op de factsheet Windturbines en Gezondheid 2023

2023 Doelstelling duurzame Elektriciteit 2030, NLVOW en Windalarm

2023 The Inadequacy of Wind Power, Wade Allison

2023 Onderzoek naleving milieunormen windpark Ospeldijk

2009 Rapportage HUF beoordeling ‘Wijziging milieuregels windturbines’; VROM inspectie

2022 Report on French Windfarm diseases

2022 Het kan met gemak: wind op zee en zon op dak

2022 Zienswijze Windwiki op de NRD

2021 RIVM Factsheet Windturbines en Gezondheid

2021 RIVM rapport ‘Quickscan emissies schadelijke stoffen op zee’

2021 RIVM Rapport “Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid: stand van zaken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek”

2021 Gezondheidseffecten van Windturbinegeluid, D. Bijl

2021 Verborgen belangen in literatuur windturbines, Van Hoof, J. J.

Windturbines – gezondheid en risico’s

2021 RIVM Rapport “Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland”

2021 RIVM rapport “Health effects related to windturbine sound, an update

Wat zijn de medische risico’s voor omwonenden van WT’s -flyer medici

Raadsadres aan de Gemeente Amsterdam van 104 artsen 29 maart 2021

To the city council of the municipality of Amsterdam 29-03-2021

Adviesrapport Brenninkmeier ‘Betrokken bij klimaat’ 21 maart 2021

Waarachtige burgerparticipatie in het klimaatbeleid. Kees Pieters februari 2021

2020 Voorkom het windturbinesyndroom

2020 RIVM Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid

2020 RIVM Factsheet Laag Frequent Geluid

RIVM-2020- gezondheidseffecten van windturbinegeluid

2015 Pilot Kennisplatform Windenergie – Geluid van windturbines

RIVM-2015 Bisphenol A Part 2. Recommendations for risk management

RIVM 2009 – Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid

F. van den Berg; the beat is getting stronger. 2006