Rapporten

Avondhemel Achterhoek zonder windturbines ; foto Erich Taubert

Alle rapporten worden geplaatst met verwijzing naar de auteurs. Windwiki is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud

2009 Rapportage HUF beoordeling ‘Wijziging milieuregels windturbines’; VROM inspectie

2022 Report on French Windfarm diseases

2022 Het kan met gemak: wind op zee en zon op dak

2022 Zienswijze Windwiki op de NRD

2021 RIVM rapport ‘Quickscan emissies schadelijke stoffen op zee’

2021 RIVM Rapport “Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid: stand van zaken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek”

2021 Gezondheidseffecten van Windturbinegeluid, D. Bijl

2021 Verborgen belangen in literatuur windturbines, Van Hoof, J. J.

Windturbines – gezondheid en risico’s

2021 RIVM Rapport “Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland”

2021 RIVM rapport “Health effects related to windturbine sound, an update

Wat zijn de medische risico’s voor omwonenden van WT’s -flyer medici

Raadsadres aan de Gemeente Amsterdam van 104 artsen 29 maart 2021

To the city council of the municipality of Amsterdam 29-03-2021

Adviesrapport Brenninkmeier ‘Betrokken bij klimaat’ 21 maart 2021

Waarachtige burgerparticipatie in het klimaatbeleid. Kees Pieters februari 2021

2020 Voorkom het windturbinesyndroom

2020 RIVM Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid

2020 RIVM Factsheet Laag Frequent Geluid

RIVM-2020- gezondheidseffecten van windturbinegeluid

2015 Pilot Kennisplatform Windenergie – Geluid van windturbines

RIVM-2015 Bisphenol A Part 2. Recommendations for risk management

RIVM 2009 – Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid

F. van den Berg; the beat is getting stronger. 2006