recent geplaatst

de Maas zonder windturbines foto: Sylvia van Manen

2021 RIVM rapport “Onderzoeksprogramma Laagfrequent Geluid (LFG): stand van zaken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek”

Zienswijze van Windwiki op de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau planMER’

A longitudinal, randomized experimental pilot study to investigate the effects of airborne infrasound on human mental health, cognition, and brain structure

Wind turbines and adverse health effects: Applying Bradford Hill’s criteria for causation

2021 NtvG Geluid van industriële windturbines. de relatie met gezondheid + supplement bij NtvG artikel

Nieuwe wiki voor milieuartsen over bisfenol A uit de wieken

2021 Gezondheidseffecten van Windturbinegeluid, D. Bijl

2021 Verborgen belangen in literatuur windturbines, Van Hoof, J. J.

2018 Poulsen. Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events

Windturbines – gezondheid en risico’s

2021 RIVM Rapport “Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland”

NATURE, Scientific Reports: Effects of low‑frequency noise from wind turbines on heart rate variability in healthy individuals. 2021

Windturbine and windfarm flows: a review

Hinderlijk geluid van windturbines, ir. dr. Jan de Laat, prof. Louw Feenstra 2021

Windturbines -gezondheid en risico’s

 Factsheet gezondheidseffecten van windturbinegeluid. RIVM, 2021

A laboratory study on the effects of wind turbine noise on sleep: Results of the polysomnographic WiTNES study

Wind Turbine Noise and Sleep: Pilot Studies on the Influence of Noise Characteristics

Physiological effects of railway vibration and noise on sleep

Child development and the physical environment

Low-frequency noise from large wind turbines

A comparison between exposure-response relationships for wind turbine annoyance and annoyance due to other noise sources

Negativer Effekt höher Infraschallpegel auf die Myokardiale Kontraktilität: in kontrollierten in-Vitro Experimenten

The Noise from Wind Turbines: Potential Adverse Impacts on Children’s Well-Being