recent geplaatst

de Maas zonder windturbines foto: Sylvia van Manen

2023 Laagfrequent geluid: Ervaringen van een grote groep mensen die laagfrequent geluid waarnemen; Rijksuniversiteit Groningen

2023 The Inadequacy of Wind Power, Wade Allison

2009 Rapportage HUF beoordeling ‘Wijziging milieuregels windturbines’; VROM inspectie

Conclusies VROM Inspectie over de Lden norm:

  • handhaving is niet goed mogelijk;
  • omwonenden worden onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast;
  • De regeling biedt geen generiek beschermingsniveau tegen slaapverstoring door piekbelasting en tegen cumulatie van geluid;
  • Met de introductie van de Lden norm voor windturbines naast de systematiek in de Wet milieubeheer ontstaat er een hybride situatie die tot onduidelijkheid en uitvoeringsproblemen kan leiden;
  • De VROM Inspectie adviseert om de regeling niet in de huidige vorm in procedure te brengen.

Op 8 december 2022 was bij Zembla te zien wat de Nederlandse norm betekent voor omwonenden zie

2022 Het kan met gemak: wind op zee en zon op dak

2022 Report on French Windfarm Diseases

2021 Inzicht in impact stoffen op zee. RIVM rapport in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen

ZDF documentaire over laagfrequent geluid door windturbines. hier

2021 RIVM rapport “Onderzoeksprogramma Laagfrequent Geluid (LFG): stand van zaken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek”

Zienswijze van Windwiki op de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau planMER’

A longitudinal, randomized experimental pilot study to investigate the effects of airborne infrasound on human mental health, cognition, and brain structure

Wind turbines and adverse health effects: Applying Bradford Hill’s criteria for causation

2021 NtvG Geluid van industriële windturbines. de relatie met gezondheid + supplement bij NtvG artikel

Nieuwe wiki voor milieuartsen over bisfenol A uit de wieken

2021 Gezondheidseffecten van Windturbinegeluid, D. Bijl

2021 Verborgen belangen in literatuur windturbines, Van Hoof, J. J.

2018 Poulsen. Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events

Windturbines – gezondheid en risico’s

2021 RIVM Rapport “Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland”

NATURE, Scientific Reports: Effects of low‑frequency noise from wind turbines on heart rate variability in healthy individuals. 2021

Windturbine and windfarm flows: a review

Hinderlijk geluid van windturbines, ir. dr. Jan de Laat, prof. Louw Feenstra 2021

Windturbines -gezondheid en risico’s

 Factsheet gezondheidseffecten van windturbinegeluid. RIVM, 2021

A laboratory study on the effects of wind turbine noise on sleep: Results of the polysomnographic WiTNES study

Wind Turbine Noise and Sleep: Pilot Studies on the Influence of Noise Characteristics

Physiological effects of railway vibration and noise on sleep

Child development and the physical environment

Low-frequency noise from large wind turbines

A comparison between exposure-response relationships for wind turbine annoyance and annoyance due to other noise sources

Negativer Effekt höher Infraschallpegel auf die Myokardiale Kontraktilität: in kontrollierten in-Vitro Experimenten

The Noise from Wind Turbines: Potential Adverse Impacts on Children’s Well-Being