Zijn windturbines Veilig?

Bij gebruik van de Nederlandse norm is deze vraag niet bevestigend te beantwoorden, omdat hier geen expliciet onderzoek naar wordt gedaan. Er is van windturbines niet aangetoond dat ze veilig zijn op 300 meter afstand van bewoning.

Anders dan bij nieuwe medicijnen of voedingsmiddelen worden nieuwe technologieën dikwijls geïntroduceerd zonder dat de veiligheid is bewezen.

Ergo: de bewijslast wordt omgedraaid – deze komt te liggen bij de omwonende die hinder ondervindt. Oorzaak – gevolg relaties zijn dikwijls niet eenvoudig aan te tonen, o.a. doordat ook andere factoren een rol kunnen spelen. Tel daarbij op dat goed onderzoek veel geld kost en de machteloosheid van de omwonenden wordt duidelijk.

Vanuit de logica redenerend lijkt de Nederlandse norm niet veilig vanwege twee elementen:

  1. tot 2011 bestond er een (absolute) norm van maximaal 30 dB A gedurende de nacht en 40 dB A gedurende de dag tegen de gevel. Bij handhaving van deze norm zou er in Nederland geen ruimte zijn voor windturbines. De bescherming van omwonenden was het uitgangspunt voor de norm. Na 2011 werd dit een voor de omwonenden niet te toetsen norm van 47 L(den): 47 dB gemiddeld over de dag (en over het jaar). De mogelijkheid om windturbines te bouwen werd het uitgangspunt voor de norm. De oude norm wordt bij hantering van de nieuwe norm al te vaak overschreden. Omwonenden meten tot 80 dB A aan de gevel.
  2. De tweede redenering waarom de Nederlandse norm niet veilig kan zijn: de norm die het dichtst bij de onze ligt is de 850 meter in Vlaanderen (bijna 3x zo ruim als de Nederlandse afstand). Het zou interessant zijn om hiervoor een verklaring te krijgen.
  3. GGD’s en politici baseren hun beleid op de rapporten van het RIVM, waarin de conclusie steevast is dat gezondheidsschade onvoldoende bewezen is. Amsterdamse artsen hebben eind maart een raadsarrest ingediend, waarin wordt beschreven dat in de onderzoeken die het RIVM beoordeelt, de tiphoogte van turbines maximaal 120 meter bedraagt. Voor de turbines van 250-270 meter hoogte welke momenteel op minder dan 300 meter van omwonenden zijn gepland is geen onderzoek bekend. Vanwege de toegenomen hoogte van de huidige generatie is een toegenomen aandeel laagfrequent geluid en daarmee nachtelijke overlast aannemelijk. Hiernaar zou goed onderzoek moeten worden gedaan, wat niet plaatsvindt!