Aansprakelijkheid & copyright

Aansprakelijkheid

Stichting windwiki.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Stichting Windwiki.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden (imago)schade dan ook, welke voortvloeit uit de door stichting Windwiki.nl verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Stichting Windwiki.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

Copyright

Alles van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van stichting Windwiki.nl worden gereproduceerd of gebruikt, ter bevordering van de verspreiding van de wetenschappelijk informatie over windturbines.

Wij stellen het op prijs wanneer u uw bron vermeld, zodat ook de naamsbekendheid van windwiki.nl kan groeien.