Crowdfunding

Herfstvelden bij Nijmegen, zonder windturbines foto Sylvia van Manen

U deed mee en steunde ons!

Het rapport van epidemioloog, Dick Bijl is verschenen op de dag van het RES congres: ‘Gezondheidseffecten van Windturbinegeluid, analyse van RIVM rapporten’

De uitkomsten zijn zodanig, dat politiek en gemeentelijke overheden deze niet naast zich neer kunnen leggen: de huidige normen voor windturbines zijn op drijfzand gebaseerd.

Hieronder vindt u:

1. het Persbericht dat op 3 november is verstuurd,

2. de Samenvatting van het rapport,

3. Gezondheidseffecten van Windturbinegeluid, gepeerreviewed door vier wetenschappers.

4. het commentaar van het RIVM op het rapport van Dick Bijl