Crowdfunding RIVM challenge!

U deed mee en steunde ons!

Wij hebben de epidemioloog alvast de opdracht gegeven om te starten met zijn beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van de RIVM rapporten uit 2019 en 2020 over de hinder door windturbines. Wij hebben een termijn van twee maanden afgesproken en zullen zijn rapport na de zomervakantie op de site publiceren – ongeacht de uitkomst. De epidemioloog is een onafhankelijke wetenschapper, de uitkomst van zijn evaluatie staat open.

Mochten wij wat extra geld gedoneerd hebben gekregen, dan zullen wij dit besteden aan vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld naar de gezondheidseffecten bij de nieuwe normen die na de uitspraak van de Raad van State zullen worden gesteld.

Hieronder de oorspronkelijke toelichting op onze oproep.

“In 2019 en 2020 zijn er geruststellende RIVM rapporten verschenen over de hinder voor omwonenden van windturbines. Op basis van deze adviezen (minimaal 300 meter) besluiten gemeenten en GGD’s tot de plaatsing van turbines zeer dicht bij bewoning. 

Echter, recent is een brandbrief, afkomstig van een honderdtal artsen en paramedici verstuurd aan de gemeente Amsterdam en zijn er in Amsterdam expertmeetings geweest, waarin de conclusies niet zo geruststellend waren.  Ook op deze site is een overweldigend aantal artikelen te vinden waaruit blijkt dat de uitkomst van een contra-expertise wel eens een heel ander beeld kan geven.

De 300 meter norm lijkt te krap bemeten. Andere landen hanteren -veel- ruimere afstanden, met na ons België met 850 meter, en bv Denemarken met 1100 meter afstand tot bewoning. In 2009 adviseerde het RIVM een norm van 40 dB aan de gevel overdag (30 ‘s nachts) met daaraan gekoppeld 500-700 meter tot bebouwing en 20% meer voor iedere decibel meer. Dit advies betekende dat maar een zeer klein deel van Nederland windturbines zou kunnen herbergen. Dit advies is niet meegenomen, maar er is gekozen voor een gemiddelde waarde van 47 Lden, in feite geen gezondheidsnorm maar een norm om bebouwing mogelijk te maken.

Er zijn een aantal zeer fundamentele kanttekeningen bij de RIVM-rapporten geplaatst. Experts pleiten op basis van ruim 300 wetenschappelijke onderzoeken, nu al voor een minimale afstand van 10 x de masthoogte. De politiek gaat hierin nu nog onvoldoende mee.

Om aan de onduidelijkheid een einde te maken willen ‘wij van Windwiki’ de rapporten van het RIVM uit 2019 en 2020 door een gerenommeerd epidemioloog laten beoordelen op de compleetheid van de gebruikte literatuur en de juistheid van de conclusies.

Als blijkt dat de conclusies in dat rapport niet kloppen, zal er een voorzichtiger norm moeten worden gesteld. Mede gezien de meest recente review van het RIVM over omgevingsgeluid, waarin al bij lagere geluidsniveaus gezondheidsschade wordt gemeld, maar waarin uitspraken over windturbinegeluid opvallend afwezig zijn.

Een dergelijke beoordeling kost geld en tijd! Er wordt een ruime maand tijd voor begroot. De kosten bedragen ruim 10.000 euro, excl. BTW

Graag willen wij vragen om dit mogelijk te maken en een donatie te doen.

Wil je hieraan bijdragen? Kijk dan naar onze donatie QR code onderaan de pagina; of maak je donatie over op rek. nr. NL 66 RABO 036 607 7449 ten name van Stichting Windwiki.nl

Ongeacht de uitkomst wordt het verslag via Windwiki gepresenteerd. Het beloofde ‘eind juli’ zullen wij niet halen. Het rapport zal voor iedereen te downloaden zijn.