Crowdfunding RIVM challenge!

Doet u mee?

In 2019 en 2020 zijn er geruststellende RIVM rapporten verschenen over de hinder voor omwonenden van windturbines. Op basis van deze adviezen (minimaal 300 meter) besluiten gemeenten en GGD’s tot de plaatsing van turbines dicht bij bewoning. 

Recent is een brandbrief, afkomstig van een honderdtal artsen, verstuurd aan de gemeente Amsterdam en zijn er in Amsterdam expertmeetings geweest, waarin de conclusies niet zo geruststellend waren.  Ook op deze site is een overweldigend aantal artikelen te vinden waaruit blijkt dat de uitkomst van een contraexpertise wel eens een heel ander beeld kan geven.

De 300 meter norm lijkt te krap bemeten. Er zijn een aantal zeer fundamentele kanttekeningen bij de RIVM-rapporten te plaatsen. Daarom pleiten experts nu al voor een minimale afstand van 10 x de masthoogte. De politiek gaat hierin nu nog onvoldoende mee.

Om aan de onduidelijkheid een einde te maken willen ‘wij van Windwiki’ de rapporten van het RIVM uit 2019 en 2020 door een gerenommeerd epidemioloog laten beoordelen op de juistheid van de conclusies.

Als blijkt dat de conclusies in dat rapport niet kloppen, zal er een voorzichtiger norm moeten worden gesteld. Mede gezien de meest recente review van het RIVM over omgevingsgeluid, waarin al bij lagere geluidsniveaus gezondheidsschade wordt gemeld, maar waarin uitspraken over windturbinegeluid opvallend afwezig zijn.

Een dergelijke beoordeling kost geld en tijd! Er wordt een ruime maand tijd voor begroot. De kosten bedragen ruim 10.000 euro.

Graag willen wij jullie vragen om een donatie te doen, zodat er serieus gekeken kan worden naar de normen waarop onze overheden zich baseren.

Wil je hieraan bijdragen? Kijk dan naar onze donatie QR code onderaan de pagina; of maak je donatie over op rek. nr. NL 66 RABO 036 607 7449 ten name van Stichting Windwiki.nl

Ongeacht de uitkomst wordt het verslag via Windwiki gepresenteerd. Wij hopen medio juli. Het rapport zal voor iedereen te downloaden zijn.