Home

Windturbines en gezondheid

Wij zijn een groeiende groep bezorgde medici die zich hebben verdiept in de veiligheid van windturbines voor mens en milieu. Sommigen van ons werden door middel van hun patiënten met dit onderwerp geconfronteerd, anderen in hun eigen leefomgeving. Samen hebben we als doel het beschikbaar stellen van wetenschappelijke informatie over windturbines in relatie tot gezondheid en milieu.

Wij signaleren dat de kennis over de gevolgen van het wonen nabij windturbines onvoldoende bekend is bij wetenschappers, beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.

Windwiki.nl wil voorzien in de vraag om informatie over gezondheid en windturbines en daarom inventariseren wij de beschikbare wetenschappelijk literatuur over dit onderwerp. Van alle artikelen wordt een Nederlandse samenvatting gegeven en een beoordeling van de relevantie voor het milieu- en gezondheidsvraagstuk. Van elk artikel is het volledige originele abstract en DOI-nummer beschikbaar zodat de lezer zelf het originele artikel kan raadplegen en beoordelen.

Op basis van de vele wetenschappelijke literatuur over de gevolgen van windturbines voor omwonenden staan wij kritisch tegenover de plaatsing van windturbines nabij bebouwing. Wij dringen aan op meer, onafhankelijk, onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines op omwonenden in de Nederlandse situatie. Hier mag immers veel dichter bij bewoning worden gebouwd dan in alle andere Europese landen. Wij pleiten voor toepassing van het voorzorgbeginsel of minimaal een afstandsnorm tot bebouwing zoals in andere Europese landen wordt gehanteerd.

Er zijn wiki’s voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, milieuartsen/ toxicologen, neurologen, psychologen/ psychiaters. Er zijn rapporten opgenomen, en er kan op vraagstelling worden gezocht. Ook is er een apart overzicht van de recent geplaatste artikelen.

Wij doen ons best objectief te zijn; mocht u desondanks onjuiste conclusies tegenkomen, laat het ons weten! Reacties zijn welkom via info@windwiki.nl.

De wetenschappelijke objectiviteit van het RIVM hebben wij laten toetsen door epidemioloog en arts Dick Bijl. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Gezondheidseffecten van windturbinegeluid‘, waarin de rapporten van het RIVM uit 2019 en 2020 worden beoordeeld. Eindoordeel Dick Bijl: op basis van de wetenschappelijke literatuur die het RIVM gebruikt kan niet worden gesteld dat de Nederlandse norm voor windturbinegeluid veilig is voor omwonenden.

2009 Rapportage HUF beoordeling ‘Wijziging milieuregels windturbines’; VROM inspectie

Conclusies VROM Inspectie over de Lden norm:

  • handhaving is niet goed mogelijk;
  • omwonenden worden onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast;
  • de regeling is fraudegevoelig;
  • De regeling biedt geen generiek beschermingsniveau tegen slaapverstoring door piekbelasting en tegen cumulatie van geluid;
  • Met de introductie van de Lden norm voor windturbines naast de systematiek in de Wet milieubeheer ontstaat er een hybride situatie die tot onduidelijkheid en uitvoeringsproblemen kan leiden;
  • De VROM Inspectie adviseert om de regeling niet in de huidige vorm in procedure te brengen.

Op 8 december 2022 was bij Zembla te zien wat de Nederlandse norm betekent voor omwonenden zie

Anne-Marike Smit, verloskundige, klinisch epidemiologe;

Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog;

Jeroen J.J. Bucx, cardioloog MD PhD  AMS;

Ronald Melieste, cardioloog, voorzitter Nederlandse Reanimatieraad;

Simone Brands, kinder- en jeugd psychiater;

Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz.

Thomas Maal, Hoogleraar 3D technologie in de gezondheidszorg.