Home

Aan deze site wordt nog gewerkt ….. maar er is al veel te vinden …... van alle artikelen is een Nederlandse samenvatting gemaakt en plaatsbepaling geschreven.

Wij zijn bezorgde medici, die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland en bij het Nederlandse landschap.

Wij zijn ons bewust van de gevolgen van de opwarming van de aarde, en vinden dat hier maximaal actie op moet worden ondernomen – maar níet zodanig dat ons land daardoor voor velen onbewoonbaar wordt.

Wij beschouwen windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland vanwege de negatieve effecten op het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden.

Wij signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.

Windwiki.nl wil hierin objectieve informatie geven. Hiertoe hebben wij een netwerk van artsen gevormd, die de aanwezige wetenschappelijke medische literatuur samenvatten en toelichten. Van alle artikelen wordt een Nederlandse samenvatting gegeven en een beoordeling van de relevantie.

Er zijn wiki’s voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, neurologen, psychologen/ psychiaters. Er zijn rapporten opgenomen, en er kan op vraagstelling worden gezocht.

Momenteel laten wij met behulp van crowdfunding de RIVM rapporten, waarop beleidsmakers zich baseren, controleren op wetenschappelijke houdbaarheid. Naar verwachting wordt het resultaat eind augustus gepubliceerd op deze website.

Anne-Marike Smit, verloskundige, klinisch epidemiologe;

Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog;

Jeroen J.J. Bucx, cardioloog MD PhD  AMS;

Nina Janssen, longarts in opleiding;

Puck F. Hulstaert, chirurg/ traumatoloog en intensive care specialist n.p.

Ronald Melieste, cardioloog, voorzitter Nederlandse Reanimatieraad;

Simone Brands, kinder- en jeugd psychiater;

Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz;

Thomas Maal, Hoogleraar 3D technologie in de gezondheidszorg.