Home

Aan deze site wordt nog gewerkt ….. maar er is al veel te vinden …... van alle artikelen is een Nederlandse samenvatting gemaakt en plaatsbepaling geschreven.

Wij zijn een groeiende groep bezorgde medici, die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland en bij het Nederlandse landschap.

Wij zijn ons bewust van de gevolgen van de opwarming van de aarde, en vinden dat hier maximaal actie op moet worden ondernomen – maar níet zodanig dat ons land daardoor voor velen onbewoonbaar wordt.

Wij beschouwen windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland vanwege de potentiële negatieve effecten op het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden.

Wij signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij wetenschappers, beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.

Windwiki.nl wil hierover objectieve informatie geven. Hiertoe hebben wij een netwerk van artsen gevormd, die de aanwezige wetenschappelijke medische literatuur samenvatten en toelichten. Van alle artikelen wordt een Nederlandse samenvatting gegeven en een beoordeling van de relevantie voor de gezondheid. Dit is een interpretatie van het artikel en daarmee niet vrij van bias. Het originele abstract en DOI nummer is beschikbaar zodat lezers zelf het originele artikel kunnen raadplegen om hun eigen mening te vormen.

Er zijn wiki’s voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, neurologen, psychologen/ psychiaters. Er zijn rapporten opgenomen, en er kan op vraagstelling worden gezocht.

Er is een heftige wetenschappelijke en maatschappelijke discussie gaande rondom de energietransitie en de plaatsing van windturbines. Deze discussie gaat gepaard met grote financiële en politieke belangen. Windwiki realiseert zich dit en beperkt zich daarom tot de beoordeling van wetenschappelijke artikelen over mogelijke gezondheidsgevolgen van windturbines op omwonenden.

Windwiki claimt niet de waarheid in pacht te hebben en stelt zich toetsbaar op. Reacties zijn welkom via info@windwiki.nl. Onze interpretatie van de bestaande wetenschappelijke discussie kan onderhevig zijn aan bias en ruis, wij hebben de intentie om objectief te zijn. Wij zoeken de discussie met alle betrokken partijen en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van windturbines op omwonenden. 

Anne-Marike Smit, verloskundige, klinisch epidemiologe;

Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog;

Jeroen J.J. Bucx, cardioloog MD PhD  AMS;

Nina Janssen, longarts in opleiding;

Puck F. Hulstaert, chirurg/ traumatoloog en intensive care specialist n.p.

Ronald Melieste, cardioloog, voorzitter Nederlandse Reanimatieraad;

Simone Brands, kinder- en jeugd psychiater;

Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz;

Thomas Maal, Hoogleraar 3D technologie in de gezondheidszorg.