Home

Verantwoording

Wij zijn een groeiende groep bezorgde medici die zich verdiept hebben in de veiligheid van windturbines voor mens en milieu. Sommigen van ons werden door middel van hun patiƫnten met dit onderwerp geconfronteerd en anderen in hun eigen leefomgeving. Samen hebben we als doel het beschikbaar stellen van wetenschappelijke informatie over windturbines in relatie tot gezondheid en milieu.

Wij signaleren dat de kennis over de gevolgen van het wonen nabij windturbines onvoldoende bekend is bij wetenschappers, beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.

Windwiki.nl wil voorzien in de vraag om informatie over gezondheid en windturbines en daarom inventariseren wij de beschikbare wetenschappelijk literatuur over dit onderwerp. Van alle artikelen wordt een Nederlandse samenvatting gegeven en een beoordeling van de relevantie voor het milieu- en gezondheidsvraagstuk. Van elk artikel is het volledige originele abstract en DOI-nummer beschikbaar zodat de lezer zelf het originele artikel kan raadplegen en beoordelen.

Op basis van de vele wetenschappelijke literatuur op Windwiki, over de gevolgen van windturbines voor omwonenden staan wij kritisch tegenover de plaatsing van windturbines nabij bebouwing. Wij dringen aan op meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines op omwonenden in de Nederlandse situatie – waarbij veel dichter op bewoning mag worden gebouwd dan in alle andere Europese landen, en voor toepassing van het voorzorgbeginsel of minimaal een afstandsnorm tot bebouwing zoals in andere Europese landen wordt gehanteerd.

Er zijn wiki’s voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, milieuartsen/ toxicologen, neurologen, psychologen/ psychiaters. Er zijn rapporten opgenomen, en er kan op vraagstelling worden gezocht. Ook is er een apart overzicht van de recent geplaatste artikelen.

Wij doen ons best objectief te zijn; mocht u desondanks onjuiste conclusies tegenkomen, laat het ons weten! Reacties zijn welkom via info@windwiki.nl.

Persbericht dd 3 november 2021: Gezondheidseffecten van windturbinegeluid, Dick Bijl

Wetenschappelijke analyse wijst uit: de huidige normen voor windturbines zijn op drijfzand gebaseerd.

Artsencollectief Windwiki roept de politiek op om windturbines niet nabij woongebieden te plaatsen omdat er te veel twijfel is over de gevolgen voor omwonenden. De overheid baseert zich op RIVM-rapporten, waarvan de conclusies wetenschappelijk onhoudbaar zijn. Dat blijkt uit een gedegen epidemiologische beoordeling. zie hier

Reactie van het RIVM op het evaluatierapport van Dick Bijl 03-11-2021

Op 17 november is een reactie van het RIVM uitgebracht op het evaluatierapport van Dick Bijl. zie RIVM reactie

Anne-Marike Smit, verloskundige, klinisch epidemiologe;

Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog;

Jeroen J.J. Bucx, cardioloog MD PhD  AMS;

Ronald Melieste, cardioloog, voorzitter Nederlandse Reanimatieraad;

Simone Brands, kinder- en jeugd psychiater;

Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz;

Thomas Maal, Hoogleraar 3D technologie in de gezondheidszorg.