Home

Windturbines en gezondheid

Wij zijn een groeiende groep bezorgde medici die zich hebben verdiept in de veiligheid van windturbines voor mens en milieu. Sommigen van ons werden door de klachten van hun patiƫnten met dit onderwerp geconfronteerd, anderen in hun eigen leefomgeving. Samen hebben we als doel het beschikbaar stellen van de aanwezige wetenschappelijke informatie over windturbines in relatie tot gezondheid en milieu.

Wij signaleren dat de kennis over de gevolgen van het wonen nabij windturbines onvoldoende bekend is bij wetenschappers, beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.

Windwiki.nl wil deze kennis vergroten en daarom publiceren wij de beschikbare wetenschappelijk literatuur over dit onderwerp. Van alle artikelen wordt een Nederlandse samenvatting gegeven en een beoordeling van de relevantie voor het milieu- en gezondheidsvraagstuk. Van elk artikel is het volledige originele abstract en DOI-nummer beschikbaar zodat de lezer zelf het originele artikel kan raadplegen en beoordelen.

Op basis van de vele wetenschappelijke literatuur over de hinder van windturbines voor omwonenden staan wij kritisch tegenover de plaatsing van windturbines nabij bebouwing. Wij dringen aan op meer, onafhankelijk, onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines op omwonenden in de Nederlandse situatie, waar een norm wordt gehanteerd die uitmiddelt over het hele jaar, de Lden – volgens de WHO alleen geschikt voor stationair draaiende geluidsbronnen. Hierdoor mag veel dichter bij bewoning worden gebouwd dan in alle andere Europese landen. Wij pleiten voor toepassing van het voorzorgbeginsel en minimaal een afstandsnorm tot bebouwing zoals in andere Europese landen wordt gehanteerd. Deze moet gerelateerd zijn aan de hoogte van de turbines vanwege de verschuivingen naar het laag frequente geluid in het spectrum.

Actueel: Wij adviseren een veilige afstand tot bebouwing van 4 x de tiphoogte en 10 x de masthoogte tot aan woonkernen. Lees onze zienswijze op het nieuwe Ontwerpbesluit, waarin slechts 2 x de masthoogte wordt geadviseerd. De WHO zal in haar nieuwe Guidelines voor omgevingsgeluid in ’24/’25 waarschijnlijk maximaal 5% ernstig gehinderden adviseren in plaats van de huidige 9%.

Met het huidig voorliggend advies zal het aantal ernstig gehinderden eerder in de buurt van 30% liggen, zoals recent in Trouw is gepubliceerd naar aanleiding van interviews met huisartsen.

Er zijn wiki’s voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, milieuartsen/ toxicologen, neurologen, psychologen/ psychiaters. Er zijn rapporten opgenomen, en er kan op vraagstelling worden gezocht. Ook is er een apart overzicht van de recent geplaatste artikelen.

De wetenschappelijke objectiviteit van het RIVM is bij herhaling twijfelachtig gebleken en door wetenschappers als onvoldoende beoordeeld. De factsheet uit 2020 over windturbinegeluid in relatie tot gezondheid moest op drie punten worden gerectificeerd vanwege conclusies die wetenschappelijk discutabel zijn. Zie

Omdat ook in de tweede factsheet ongefundeerde conclusies worden getrokken over bijvoorbeeld het geluidsspectrum van grote turbines, heeft Windwiki een eigen factsheet geschreven, waarin wij ingaan op de conclusies van het RIVM en deze waar nodig van kanttekeningen voorzien. zie Factsheet Windwiki

Wij doen ons best objectief te zijn; mocht u desondanks onjuiste conclusies tegenkomen, laat het ons weten! Reacties zijn welkom via info@windwiki.nl.

Cornelis Pet, huisarts

Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog;

Ronald Melieste, medicus n.p.;

Simone Brands, kinder- en jeugd psychiater;

Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz.

Thomas Maal, Hoogleraar 3D technologie in de gezondheidszorg.