Welke vraag wordt beantwoord?

Zijn windturbines Veilig?

Welke gevolgen zijn te verwachten op de ontwikkeling van kinderen binnen de invloedssfeer van windturbines?

Produceren draaiende en stilstaande windturbines laag frequent en infrasoon geluid?

Heeft infrasoon en laag frequent geluid een negatieve invloed op het functioneren van omwonenden?

Is de anticipatie op het plaatsen van windturbines in de omgeving een stressfactor die het lichamelijk, mentaal of sociaal welzijn ondergraaft?

Heeft hoorbaar en infrasoon/ laag frequent geluid een negatieve invloed op de slaapkwaliteit?

Wat zijn de cardiovasculaire en metabole effecten van windturbine geluid?