Is de anticipatie op het plaatsen van windturbines in de omgeving een stressfactor die het lichamelijk, mentaal of sociaal welzijn ondergraaft?

‘The World Health Organization (WHO) defines “health” as a state of complete physical, mental and social wellbeing… The WHO definition links health explicitly with wellbeing and conceptualizes health as a human right requiring physical and social resources to achieve and maintain. Mental and physical health are inextricably connected, thus highlighting that “annoyance” – at almost any level – can contribute to adverse health effects (AHEs).”

De WHO omschrijft ‘gezondheid’ als een staat van compleet lichamelijke, mentale en sociaal welbevinden…. de WHO verbindt gezondheid expliciet met welzijn en benoemd gezondheid als een mensenrecht, dat alleen kan worden verkregen bij voldoende fysieke en sociale hulpmiddelen. Mentale en fysieke gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, aldus accentuerend dat “hinder – op bijna ieder niveau – kan bijdragen aan negatieve gezondheidseffecten”.

Een tweede uitgangspunt van de WHO is de erkenning van de gelijkwaardigheid van ‘directe en indirecte gezondheidsschade’.

Hierbij zijn de gevolgen van beide ‘routes’ identiek: fysiologische reacties binnen het autonome zenuwstelsel en het endocrien systeem, waaruit diverse ziektebeelden kunnen ontspringen: