The sound of high winds: The effect of atmospheric stability on wind turbine sound and microphone noise. s.n.

auteur: van den Berg G.P., Frits

jaar: 2006

tijdschrift & DOI nummer: http://www.rug.nl/research/portal

type onderzoek: proefschrift Groningen, Wis- en Natuurwetenschappen                                                                                                

zoektermen: geluidsvervuiling, akoestische metingen, effect van atmosferische instabiliteit

Relevantie: Het terecht veel geciteerde proefschrift uit Groningen beschrijft onderzoek gedurende 2,5 decennium in de Wis- en Natuurwetenschappen van 177 pagina’s (zonder meetellen van een aantal appendices dat berust op een reeks artikelen vanaf 1986/7-2005). Een uitstekend proefschrift dat een circa 25 jaar lang onderzoeksgebied beschrijft naar oorzaken van het ontstaan van geluid door draaiende windturbines. Het bekritiseert gehanteerde ‘windmodellen’, spreekt over ‘impliciete partijdigheid ten gunste van de exploitant’ en ten nadele van onafhankelijke controle en concludeert dat ‘de burger het jargon al helemaal niet meer kan volgen en een dure deskundige moet inhuren om zijn zaak te beargumenteren’. (p.163-4) De auteur beschrijft het ontstaan van Laag Frequent Geluid en de veranderingen in dag/nacht situatie van de atmosfeer waarmee in de gebruikte ‘modellen’ geen rekening  wordt gehouden. Ook toen al bleek dat bij meerdere turbines in een park beduidend meer decibellen worden geproduceerd dan bij één turbine alleen. En dat na zonsondergang het geluid hinderlijker werd, overeenkomend met de ‘berekende en gemeten modulatie van het achtterrandgeluid van de wieken) en overeenstemmend met de psycho-akoestische onderzoeksbevindingen’.

Nederlandse samenvatting: De Nederlandse samenvatting van de auteur (p.163-170)

Originele abstract: In this thesis issues are raised concerning wind turbine noise and its relationship to altitude dependent wind velocity.

The following issues are investigated:

what is the influence of atmospheric stability on the speed and sound power of a wind turbine?;

what is the influence of atmospheric stability on the character of wind turbine sound?;

how widespread is the impact of atmospheric stability on wind turbine performance: is it relevant for new wind turbine projects;

how can noise prediction take this stability into account?;

what can be done to deal with the resultant higher impact of wind turbine sound?

Apart from these directly wind turbine related issues, a final aim was to address a measurement problem: how does wind on a microphone affect the measurement of the ambient sound level?

url volledige proefschrift: https://www.rug.nl/research/portal/nl/publications/the-sound-of-high-winds(4785c355-3d55-4b88-962a-d4d2ee6ee4fa).html