produceren windturbines infrasoon en LFG?

Het antwoord is simpel en bevestigend. Ja. Windturbines produceren laag frequent geluid.

Hogere turbines met een groter Mega wattage produceren een significant  groter aandeel laagfrequent geluid dan kleinere exemplaren. Juist het laagfrequente geluid speelt een belangrijke rol in de hinder die wordt ervaren door omwonenden. (1)

De belangrijkste bron van LFG is de interactie tussen de turbulentie van de wind en de windturbine wieken. (2) 

Meten van infrageluid geproduceerd door windturbines is moeilijk omdat de microfoon door wind verstoord wordt. Nieuwe technieken zijn nodig om infrageluid betrouwbaar te meten. Hiervoor werd recent een beschermende kap ontwikkeld waardoor duidelijk het infrageluid van een windturbine kon worden aangetoond. Naar verwachting worden deze metingen in de toekomst meer betrouwbaar. (4)

Binnen de woning is het eenvoudiger om zonder interferentie van andere geluiden LFG te meten. zie het onderzoeksrapport van Steven Cooper uit 2014, waarbij ook de relatie met hinder inzichtelijk wordt gemaakt.

Of LFG van windturbines ook de oorzaak is van klachten van omwonenden is een moeilijker vraag om met wetenschappelijke evidence te beantwoorden. Hiervoor bestaat in de onderzoeksrapporten te weinig evidence voor harde uitspraken. Er zijn echter veel aanwijzingen en veelvuldige casuïstiek die de relatie aannemelijk maken. (zo zijn bijvoorbeeld alle drie de woningen uit het bovengenoemde rapport van Steven Cooper door de bewoners verlaten vanwege de ervaren overlast)

Op basis van een grote systematic review van 300 artikelen komt dr ir Jan de Laat van het LUMC tot de conclusie dat de minimale afstand tot bebouwing 10 x de masthoogte moet bedragen.

Het RIVM geeft in het rapport ‘Evaluatie van windturbinegeluid’ uit 2009 het advies om een richtwaarde van 40 dB aan te houden, met een daarbij behorende afstand tot bebouwing van 500 – 700 meter. ‘De berekening komt vrij nauw: een afwijking van 1 dB verschuift de afstand van de 40 dB-contour met 20%’. (pag. 13)

Intuïtief wijten veel omwonenden van windturbineparken hun klachten aan LFG. Niet zelden omdat deze klachten zijn ontstaan ná plaatsing van windturbines.

In een grote Finse studie werden 4847 volwassenen geïnterviewd. Onderverdeeld in < 2,5 km, 2,5-5 km, 5-10 km en 10-20 km afstand van de windturbines. De helft van de personen met klachten woonde in de binnenste ring < 2,5 km van de turbines. 33% ervaart zijn klachten als ernstig. De oorzaak werd gezocht in zowel hoorbaar geluid als vibratie. (3)

Het RIVM heeft in het rapport uit 2009 een tabel opgenomen met percentages van de hinder van omwonenden in relatie tot het aantal dB. Omdat in Nederland geen absolute norm wordt gehanteerd, maar een gemiddelde norm van 47 dB, worden ook wel piekwaarden van 87 dB aan de gevel gemeten (het verschil van 40 dB betekent 10.000 maal luider dan 47 dB).

In 2010 is een studie verschenen naar de verschuiving richting de meer laagfrequente tonen bij het groter worden van windturbines. Dit bleek een statistisch relevant fenomeen, en wordt verantwoordelijk gehouden voor de hinder van omwonenden. 5

Zie ook vraag https://www.windwiki.nl/heeft-ilfg-een-negatieve-invloed-op-omwonenden/

references

1. Møller, H., & Pedersen, C. S. (2011). Low-frequency noise from large wind turbines. The Journal of the Acoustical Society of America, 129(6), 3727–3744. doi:10.1121/1.3543957 

2. Karl Bolin, Gösta Bluhm, Gabriella Eriksson, Mats E Nilsson; Infrasound and Low Frequency Noise from Wind Turbines: Exposure and Health Effects. september 2011, Environmental Research Letters 6(3):035103. DOI: 10.1088/1748-9326/6/3/035103

3. Turunen, Symptoms intuitively associated with wind turbine infrasound, 2021 https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110360

4. Measuring infrasound outdoors with a focus on wind turbines: the benefits of a wind-shielding dome. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108015

5. Low-frequency noise from large wind turbines https://doi.org/10.1121/1.3543957