Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health

auteurs: Michael A Nissenbaum 1, Jeffery J Aramini, Christopher D Hanning

jaar: 2012

type onderzoek: cross sectional study

tijdschrift & DOI nummer: Noise health Sep-Oct 2012;14(60):237-43. DOI: 10.4103/1463-1741.102961

Relevantie: Goed opgezette studie waarbij alle bewoners woonachtig binnen 1500 meter van een windturbine werden vergeleken met een random gekozen controle groep bewoners woonachtig op 3-7 km van dezelfde IWT’s. Helaas waren alle bewoners onder de 18 uitgesloten van evaluatie. In deze studie wordt een duidelijke relatie gevonden tussen de afstand tot de IWT, de geluidbelasting en het optreden van slaapverstoring, verminderde alertheid overdag en mentale klachten. Er wordt gesuggereerd dat IWT door hun andere karakter en de aanwezigheid van laagfrequent geluid meer negatieve gevolgen hebben op de gezondheid dan ander omgevingsgeluid.

Nederlandse samenvatting: Industriële windturbines zijn een nieuwe bron van geluidoverlast in voorheen stille landelijke gebieden. Hinderlijk omgevingsgeluid vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Slaapverstoring speelt hierbij een grote rol. Met het doel om slaapverstoring en algemene gezondheid  te vergelijken tussen mensen die dicht bij IWT’s wonen (tussen 375 en 1400 meter; n=38) en mensen die verder van IWT’s afwonen (tussen 3,3 en 6,6 km n=41)  werden deze opgenomen in deze studie, die plaatsvond in twee landelijk gelegen gebieden. Informatie over slaap werd gemeten met gevalideerde vragenlijsten (Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI voor slaap kwaliteit), (Epworth Sleepiness Score – ESS voor slaperigheid overdag) (en de SF36v2 voor algemene gezondheid) samen met informatie over psychiatrische aandoeningen, attitude en demografie. Er werd een beschrijvende en multiviariate analyse gedaan van de data om de effecten van de afstand tot de dichtstbijzijnde IWT op de verschillende gezondheid parameters te onderzoeken. Deelnemers woonachtig binnen 1,4 km van een IWT hadden slechtere slaapkwaliteit, waren slaperiger gedurende de dag en hadden een slechtere SF36 mentale component score dan deelnemers die verder weg wonen. Significante dosis-response relaties tussen de PSQI, ESS, SF36 mentale component scores en de afstand tot de dichtstbijzijnde IWT werden geïdentificeerd, waarbij gecontroleerd werd voor geslacht, leeftijd, en clustering van een huishouden. De studie ondersteunt hiermee de gerapporteerde klachten van slaapstoornissen en slechte algehele gezondheid die ontstaan door het wonen in de nabijheid (< 1,4 km) van een windturbine.

Originele abstract: Industrial wind turbines (IWTs) are a new source of noise in previously quiet rural environments. Environmental noise is a public health concern, of which sleep disruption is a major factor. To compare sleep and general health outcomes between participants living close to IWTs and those living further away from them, participants living between 375 and 1400 m (n = 38) and 3.3 and 6.6 km (n = 41) from IWTs were enrolled in a stratified cross-sectional study involving two rural sites. Validated questionnaires were used to collect information on sleep quality (Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI), daytime sleepiness (Epworth Sleepiness Score – ESS), and general health (SF36v2), together with psychiatric disorders, attitude, and demographics. Descriptive and multivariate analyses were performed to investigate the effect of the main exposure variable of interest (distance to the nearest IWT) on various health outcome measures. Participants living within 1.4 km of an IWT had worse sleep, were sleepier during the day, and had worse SF36 Mental Component Scores compared to those living further than 1.4 km away. Significant dose-response relationships between PSQI, ESS, SF36 Mental Component Score, and log-distance to the nearest IWT were identified after controlling for gender, age, and household clustering. The adverse event reports of sleep disturbance and ill health by those living close to IWTs are supported.    

Bij welke vraag hoort dit artikel? Heeft hoorbaar en infrasoon/ laag frequent geluid een negatieve invloed op de slaapkwaliteit?

zoektermen: slaapverstoring, gezondheid