Child Development and the Physical Environment

auteurs: Gary W. Evans

jaar: 2005

type onderzoek: review

tijdschrift & DOI nummer: doi: 10.1146/annurev.psych.57.102904.190057

Relevantie: Deze review is relevant omdat hierin de gevolgen van geluidsoverlast (door vliegtuiglawaai) op de cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt beschreven. In aanmerking nemend dat uit Nederlands/ Zweeds onderzoek (Janssen, 2011) is gebleken dat bij gelijke geluidsniveaus de overlast van windturbinegeluid sterker wordt ervaren dan vliegtuiglawaai kan een vermoeden van minimaal dezelfde negatieve impact worden uitgesproken.

De auteurs onderscheiden bij de gevolgen van geluidsoverlast:

1. een invloed op het niveau van lezen, waarbij blijkt dat kinderen blootgesteld aan vliegtuiglawaai een aanzienlijke vertraging bij het lezen vertonen. Deze effecten op het lezen treden al op ver onder het niveau waarop gehoorschade optreedt2. een invloed op de cognitieve processen, waarbij blijkt dat het langetermijngeheugen, met name voor complexe verbale materialen, negatief wordt beïnvloed door chronische blootstelling aan lawaai. De effecten van geluid op de cognitie van kinderen is waarschijnlijk gerelateerd aan meer centrale informatieprocessen. Individuen lijken hun aandacht te richten op de meer kritische, belangrijke stimuli tijdens blootstelling aan lawaai, maar ten koste van aandacht voor meer perifere informatie. Lawaai treft ook volwassenen, die op hun beurt de cognitieve ontwikkeling van kinderen kunnen beïnvloeden. Leraren in scholen in een omgeving met geluidsoverlast melden meer vermoeidheid, ergernis en minder geduld dan goed gematchte tegenhangers die lesgeven op stillere scholen.

3. een invloed op de psychofysiologie, waarbij studies hebben aangetoond dat chronische blootstelling aan hinderlijk geluid, meestal van luchthavens, de bloeddruk bij kinderen verhoogt. Chronische blootstelling aan lawaai verhoogt ook neuro-endocriene stress hormonen bij kinderen. Bovendien werden de nadelige gevolgen duidelijker na langere duur sinds de opening van een nieuwe luchthaven. Door anderen werden deze bevindingen niet gevonden, met uitzondering van verhoogde hyperactiviteit.

Nederlandse samenvatting: Kenmerken van de leefomgeving die van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen worden besproken. Onderwerpen zijn onder meer negatieve gedragskenmerken door expositie aan zware metalen, de invloed van geluid/ lawaai, drukte, kwaliteit van huisvesting en buurt, landelijke omgevingen, scholen en kinderdagverblijven. Sociaal-emotionele, cognitieve, motivationele en psychofysiologische uitkomsten bij kinderen en jongeren worden besproken. Ook worden de nodige methodologische en conceptuele vorderingen geïntroduceerd.

Originele abstract: Characteristics of the physical environment that influence child development are discussed. Topics include behavioral toxicology, noise, crowding, housing and neighborhood quality, natural settings, schools, and day care settings. Socioemotional, cognitive, motivation, and psychophysiological outcomes in children and youths are reviewed. Necessary methodological and conceptual advances are introduced as well.

bij welke vraag hoort dit artikel: Zijn er negatieve gevolgen van LFG op kinderen?

zoektermen: cognitieve ontwikkeling, kinderen.