Case Report: Cross-Sensitisation to infrasound and low frequency noise

auteurs: Bruce Rapley, Huub Bakker, Mariana Alves-Pereira, Rachel Summers

jaar: 2017

type onderzoek: case report

tijdschrift & DOI nummer: 12th ICBEN Congress on Noise as a Public Health Problem, Zurich; http://www.icben.org/2017/ICBEN%202017%20Papers/SubjectArea10_Bakker_1001_3872.pdf

Relevantie: In dit verslag wordt het ervaren van ‘sensitisatie’ voor ILFG belicht met een onverwacht praktijkvoorbeeld van een echtpaar dat tijdens een plaspauze sterke vegetatieve reactie vertoont bij het passeren van een muur. Juist door het volkomen spontaan ervaren -en vervolgens meten- van een piek in het laag frequente spectrum wint dit begrip aan onderbouwing.

Nederlandse samenvatting: Wij beschrijven een gebeurtenis die twee geluid-gesensitiseerde* personen overkwam tijdens een veldonderzoek. Blootgesteld aan infrasoon- en laagfrequent geluid binnen hun woonomgeving als gevolg van kolenwinning, reageerden deze proefpersonen plotseling, sterk en onverwacht op drukpulsen gegenereerd door een windmolenpark. Dit voorval deed zich voor op ongeveer 160 km van hun woonplaats tijdens een plaspauze. Wij beschrijven de subjectieve sensaties (versnelling van de hartslag, misselijkheid en angstgevoelens), in combinatie met gemeten fysiologische gegevens verkregen bij één persoon. Akoestische metingen op de locatie worden ook gerapporteerd. De mogelijkheid van een nocebo-effect als etiologische factor voor de lichamelijke reacties wordt overtuigend geëlimineerd. De mate van sensitisatie voor geluid hangt af van de eerdere blootstellingsgeschiedenis en van de specifieke kenmerken van het geluidsfenomeen.

* sensitisatie is het verschijnsel van sterk gevoelig zijn voor een prikkel, in dit geval laagfrequent geluid door het wonen in de omgeving van kolenwinning.

Originele abstract: This Case Report describes an episode experienced by two noise-sensitised individuals during a field trip. Exposed to residential infrasound and low frequency noise due coal mining activities, the subjects reacted suddenly, strongly and unexpectedly to pressure pulses generated by a wind farm located at a different town, approximately 160 km by road from their residence. Simultaneous physiological data obtained in one subject and subjective sensations occurring during the episode are reported. Acoustical evaluations of the location of the episode are also reported. The possibility of a nocebo effect as an etiological factor for their bodily reactions is cogently eliminated. The degree of cross-sensitisation to acoustical phenomenon depends on prior exposure histories, and on the temporal characteristics of the acoustical phenomenon.

bij welke vraag hoort dit artikel? Heeft ILFG een negatieve invloed op omwonenden?