Auditory and non-auditory effects of noise on health

auteurs: Basner M, Babisch W, Davis A, Brink M, Clark C, Janssen S, Stansfeld S.

jaar: 2014

type onderzoek: review

tijdschrift & DOI nummer: the Lancet 2014 ; 383 : 1325-32; (www.thelancet.com Vol 383 April 12, 2014) http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61613-X

Relevantie: (Groot)stedelijke conglomeraties (250.000 inwoners of meer) met zo’n 10 % van de wereldbevolking, worden dagelijks aan zoveel lawaai blootgesteld, dat sprake is van daardoor veroorzaakte gezondheidsschade. Ouderdomsslechthorendheid voert tot een van de meest voorkomende blijvende handicaps in de bevolking en in de USA heeft meer dan 26% van de bevolking beiderzijds een gehoorhandicap die hen het spraakverstaan in ruis moeilijk maakt. Tinnitus is daarbij een veel voorkomende extra klacht. Het enige dat gedaan kan worden is voorkómen van en beschermen tegen lawaai. Bekende bronnen zijn industrie, leger, vrijetijdsmuziek (jongeren) en sinds het laatste decennium Industriële Wind Turbines (IWTs). Bekende algemene en late gevolgen zijn slaapstoornissen en cardiovasculaire ziekten. Bewezen is ook de belangrijke cognitieve schade die door chronisch lawaaioverlast wordt toegebracht aan kinderen.  Een uitgebreid en diepgaand overzicht wordt geboden van de mate van geluidoverlast, de bronnen ervan, de mondiale reikwijdte, de leeftijdsopbouw en de algemene gevolgen voor de gezondheid op jonge, jong volwassen en gevorderde leeftijd. Het verband met de cognitieve ontwikkeling van kinderen, met slaapstoornissen, stress en systemische hart- en vaatziekten is bewezen en leidt inmiddels in grote delen van de wereld tot aantoonbare negatieve gevolgen voor de algemene gezondheid. Door de WHO erkend vormt het een snel toenemend en verergerend probleem dat alleen door preventie en protectie (enigszins) is te verkleinen, maar niet te genezen.

Nederlandse samenvatting: Lawaai is alomtegenwoordig in het dagelijks leven en kan zowel auditieve als niet-auditieve gezondheidseffecten veroorzaken. Gehoorverlies door lawaai komt nog steeds veel voor in beroepssituaties en wordt in toenemende mate veroorzaakt door blootstelling aan sociaal lawaai (bijv. door persoonlijke muziekspelers). Ons begrip van moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij de door lawaai veroorzaakte schade aan haarcellen en zenuwen is aanzienlijk toegenomen, en preventieve en therapeutische geneesmiddelen zullen waarschijnlijk binnen 10 jaar beschikbaar komen. Er zijn steeds meer aanwijzingen voor de niet-auditieve effecten van blootstelling aan omgevingslawaai op de volksgezondheid. Observationele en experimentele studies hebben aangetoond dat blootstelling aan lawaai leidt tot hinder, slaapverstoringen en slaperigheid overdag veroorzaakt, de uitkomsten van patiënten en de prestaties van het personeel in ziekenhuizen beïnvloedt, het optreden van hypertensie en hart- en vaatziekten doet toenemen en de cognitieve prestaties bij schoolkinderen nadelig beïnvloedt. In deze review benadrukken we het belang van adequate strategieën voor geluidspreventie en -beperking voor de volksgezondheid.

Originele abstract: Noise is pervasive in everyday life and can cause both auditory and non-auditory health effects. Noise-induced hearing loss remains highly prevalent in occupational settings and is increasingly caused by social noise exposure (eg, through personal music players). Our understanding of molecular mechanisms involved in noise-induced haircell and nerve damage has substantially increased, and preventive and therapeutic drugs will probably become available within 10 years. Evidence of the non-auditory effects of environmental noise exposure on public health is growing. Observational and experimental studies have shown that noise exposure leads to annoyance, disturbs sleep and causes daytime sleepiness, affects patient outcomes and staff performance in hospitals, increases the occurrence of hypertension and cardiovascular disease, and impairs cognitive performance in schoolchildren. In this review we stress the importance of adequate noise prevention and mitigation strategies for public health.     

zoektermen: gehoorverlies, tinnitus, hinder, hart- en vaatziekten, hypertensie, hartinfarct, beroerte, slaapstoornissen, cognitie, kinderen