Analysis of Unweighted Low Frequency Noise and Infrasound Measured at a Residence in the Vicinity of a Wind Farm

auteurs: Kristy Hansen, Branko Zajamšek and Colin Hansen

jaar: 2013

type onderzoek: veldonderzoek: metingen binnen en buiten woningen

tijdschrift & DOI nummer: Proceedings of Acoustics 2013 – Victor Harbor;

https://www.researchgate.net/profile/BrankoZajamsek/publication/286720998_Analysis_of_unweighted_low_frequency_noise_and_infrasound_measured_at_a_residence_in_the_vicinity_of_a_wind_farm/links/56cf7c2208aeb52500c9a92c/Analysis-of-unweighted-low-frequency-noise-and-infrasound-measured-at-a-residence-in-the-vicinity-of-a-wind-farm.pdf

Relevantie: In dit onderzoek naar o.a. de niveaus van laagfrequent geluid bínnen woningen wordt gezien dat er – afhankelijk van de plek in een ruimte – een verschil van 20 dB in geluidssterkte kan bestaan (= een honderdmaal hoger geluidsniveau). Bij 16Hz bleek het geluidsniveau, vanwege resonantie, bínnen een van de woningen, hoger dan buiten de woning. Ook bleek de atmosferische stabiliteit en windrichting van belang voor de hoogte van de gemeten waardes.

Nederlandse samenvatting: Om binnen en bij verschillende woningen in de buurt van een Zuid-Australisch windpark het geluid van windturbines te karakteriseren, zijn zowel tijdgegevensbestanden als de spectra in tertsbanden gemeten met behulp van laagfrequente microfoons met verschillende windschermen. Van vijf opeenvolgende nachten zijn de gegevens geanalyseerd en wij beschrijven vier gevallen waarmee wij de beïnvloeding aantonen van de atmosferische stabiliteit en de relatieve windrichting tussen het windpark en een woning voor de gemeten resultaten. In de gevallen met de wind naar de woning toe, werden twee laagfrequente tonen gedetecteerd rond 28 Hz en 46 Hz en werden significante niveaus van amplitudemodulatie van deze tonen, passend bij de rotatiefrequentie, waargenomen. Deze amplitudemodulatie was het meest prominent wanneer de atmosferische omstandigheden stabiel waren. De aanwezigheid van deze tonen en de bijbehorende amplitudemodulatie werd ook waargenomen in de trillingsresultaten, maar een andere amplitude gemoduleerde toon van 16 Hz bleek significanter te zijn in termen van trillingen. Er werd ook vastgesteld dat laagfrequente geluidsniveaus binnenshuis met maar liefst 20 dB varieerden, afhankelijk van de positie in een kamer, vanwege het optreden ​​van resonanties.

Originele abstract: To characterise the noise at several residences located nearby a South Australian wind farm, time-data files as well as the third-octave spectra have been measured indoors and outdoors using low-frequency microphones fitted with various wind shields. Five consequative nights of data have been analysed and four cases are presented here to highlight the importance of atmospheric stability and the relative wind direction between the wind farm and a residence on the measured results. In the downwind cases, two low frequency tones were detected around 28 Hz and 46 Hz and significant levels of amplitude modulation of these tones at the blade pass frequency were observed. This amplitude modulation was most prominent when atmospheric conditions were stable. The presence of these tones and the associated amplitude modulation was also observed in the vibration results, however another amplitude modulated tone at 16 Hz was found to be more significant in terms of vibration. It was also found that low-frequency indoor noise levels varied by as much as 20dB with position in a room, due to the existence of room resonances.

zoektermen: infrasoon geluid, metingen binnen de woning, resonantie