A Madison County, Iowa, Cardiologist’s Investigation and Response to Industrial Wind Turbines …

… in the Rural Residential Countryside Regarding Concerns of Adverse Health Effects And, Exploration of the Relevant Accompanying Larger Issues

auteur: W.Ben Johnson

jaar: 2020

tijdschrift & DOI nummer: https://docs.wind-watch.org/Johnson-health-effects-201207.pdf

type onderzoek: Literature Search and Fact finding

zoektermen: literatuur studie, infrasoon geluid, laagfrequent geluid, windturbine syndroom, cardiologie

Relevantie: Bijna een ‘starter’s leerboek’. Vrijwel alle facetten komen aan bod. Geschreven door een cardioloog die zich breed en diepgaand oriënteerde, zich als arts verbonden voelt met patiënten en zich ‘verbaast’ om niet te zeggen boos maakt over (de) methoden en technieken van de industrie, investeerders, grondeigenaren, politici en overheden om de schade die zij toebrengen aan landschap, dierenleven en gezondheid van mensen te ontkennen, te begatelliseren en verdacht te maken als nocebo-effect of aanstelleritis.

Nederlandse samenvatting: In 179 pagina’s en 15 hoofdstukken worden kenmerken van wind, van gedrag van IWTs (Industriële Wind Turbines), de daardoor veroorzaakte  overlast voor omwonenden met speciale aandacht voor aspecten van geluid, de geschiedenis van de ontvangst door alle ‘partijen’, gezondheidsaspecten, de financiële en politieke aspecten, oorzaken van de gezondheidsschade, de kwestie van het klimaat, wettelijke regels voor geluidproblematiek en ten slotte een aantal aanbevelingen gedaan. Na een grondige studie stelt hij vast dat de informatie van de IWT-industrie (met name genoemd wordt Vesta) beslist niet kan worden vertrouwd, dat IWT-sympathisanten nocebo-effecten misbruiken, klachten over IWTs ontkennen en bagatelliseren, dat windenergie beslist niet ‘groen’ is en dat de onkosten 3 x zo hoog zijn als de gebruikelijke huidige bronnen ervan.

Originele abstract: The authors of a comprehensive textbook “Wind Farm Noise” distilled all the conflicting pro- or anti-wind rhetoric in a simple declaration: “it is time to stop debating whether or not a problem exists. It is well known that wind farm noise does result in sleep disturbance and health effects for some people and the time has come to decide what to do about it. The fact remains that some people are so affected by wind farm noise that their health suffers and some are forced to leave their home in order to achieve an acceptable quality of life.” (p.8, vet in original text).

url volledige artikel: https://docs.wind-watch.org/Johnson-health-effects-201207.pdf