Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health

auteurs: Michael A Nissenbaum 1, Jeffery J Aramini, Christopher D Hanning jaar: 2012 type onderzoek: cross sectional study tijdschrift & DOI nummer: Noise health Sep-Oct 2012;14(60):237-43. DOI: 10.4103/1463-1741.102961 Relevantie: Goed opgezette studie waarbij alle bewoners woonachtig binnen 1500 meter van een windturbine werden vergeleken met een random gekozen controle groep bewoners woonachtig op 3-7 km … Meer lezen over Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health