Windmolens maken wel degelijk ziek, toepassing voorzorgsbeginsel en beter onderzoek zijn nodig

auteur: Sylvia van Manen

jaar: 2018

type onderzoek: bespreking

tijdschrift & DOI nummer: Medisch contact 2018; https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm

Eerste artikel in een Nederlands medisch tijdschrift over IndustriĆ«le Wind Turbines (IWTs) waarin een scala van problemen voor de gezondheid wordt beschreven. Het artikel geeft helder en exact weer wat bekend is over twee verschillende en apart benoemde ziektebeelden. De eerste wordt veroorzaakt door IWTs en staat  bekend onder de naam van windturbinesyndroom. Het andere ziektebeeld wordt uitsluitend veroorzaakt door zeer krachtige en langdurige expositie aan  ISFLN, staat bekend als vibroakoestische ziekte.  

Nederlandse samenvatting: Met een valide citaat van Robert Koch, dat waarschuwt voor teveel lawaai, wordt een duidelijk, kort en overzichtelijk verslag gegeven over het windturbinesyndroom en het vibroakoestisch syndroom. Het eerste is inmiddels in de geneeskundige wereld geaccepteerd. Over de vibroakoestische ziekte zijn de meningen nog verdeeld. Met klem wijst de auteur er op dat de overheid het  wettelijk ‘voorzorgbeginsel’, dat voorschrijft maatregelen te nemen tegen mogelijke schadelijke milieueffecten veroorzaakt door IWTs, negeert. Dat beginsel schrijft uitdrukkelijk voor dat de overheid beschermende maatregelen ook dient te nemen wanneer de effecten van een situatie nog niet onomstotelijk zijn bewezen.