Wind Turbine Acoustic Investigation: Infrasound and Low-Frequency Noise—A Case Study

auteur: Stephen E. Ambrose, Robert W. Rand, and Carmen M. E. Krogh

jaar: 2012

tijdschrift & DOI nummer: DOI: 10.1177/0270467612455734 

type onderzoek:  geluidsmetingen

zoektermen: infrasound, laagfrequent geluid, lichamelijke klachten, gezondheidsschade, duizeligheid, misselijkheid, slaapverstoring, vermoeidheid

Relevantie: Doel van het onderzoek was na te gaan welke soort en welke sterkte van geluidsoverlast er bestond waarover bewoners op 400 m en 520 m afstand van van IWT’s klaagden. Het onderzoek is uitermate degelijk en baseert zich op voortreffelijke literatuur. Interessant was dat de onderzoekers óók last ondervonden in de periode waarin zij de metingen deden en in die buurt hebben overnacht.

Nederlandse samenvatting: In een landelijk gebied werd na de komst van enkele industriële windturbines door bewoners op afstanden van 400 en 520 meter hinder ondervonden van permanent onverdraaglijk zwiepende en bonkende geluiden van wisselende sterkte. Men kon er – zelfs na maanden – niet aan wennen, in tegendeel. Opmerkelijk genoeg werd het geluid binnenshuis als erger beleefd dan buitenshuis. Het slapen werd ernstig verstoord en klachten van hoofdpijn, druk op de oren, duizeligheid, misselijkheid, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid traden op. De geluidbelasting (ISLFN) werd zeer nauwkeurig gemeten en correspondeerde met het klachtenpatroon van de bewoners. Ook de onderzoekers kregen te maken met slaapklachten tijdens de periode dat zij het onderzoek uitvoerden en er moesten overnachten.

Originele abstract: Windturbines produce sound that is capable of disturbing local residents and is reported to cause annoyance, sleep disturbance, and other health-related impacts. An acoustical study was conducted to investigate the presence of infrasonic and low-frequency noise emissions from wind turbines located in Falmouth, Massachusetts, USA. During the study, the investigating acousticians experienced adverse health effects consistent with those reported by some Falmouth residents. The authors conclude that windturbine acoustic energy was found to be greater than or uniquely distinguishable from the ambient background levels and capable of exceeding human detection thresholds. The authors emphasize the need for epidemiological and laboratory research by health professionals and acousticians concerned with public health and well-being to develop effective and precautionary setback distances for industrial wind turbines that protect residents from wind turbine sound.

url volledige artikel/ indien niet toegankelijk:

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40556834/Wind_Turbine_Acoustic_Investigation_Infrasound_and_Low-Frequency_Noise-A_Case_Study.pdf?1449013093=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DWind_Turbine_Acoustic_Investigation_Infr.pdf&Expires=1614756053&Signature=Vcv2vbc-JAYd0f7WEFa66x6-8-b8c4ud-4EpCXFKgpyI9ghH-ND-3GMHlFBg8DrudBjlEtxogoD561E24N-XaErDwlfDDr63vyTSR6Dt2FT0~28mjdRRfO7jJEuc6na7OmE3NSlyDHPu0TyB0s4gKz~gfvob-uavkUmKwAKa7~FGIjsvlakGrXjQzchrwZOhDRkU3iDoo4okrwKDcgI6muwzFuULUiSxwkOGSZRlR3bMZl-lVwh964sVSmxMOm0EslxbuCoH7nj3DTZlo8Yrg3DV4atKDzWgaspB9sNBmJRBIVx7g9gxtMLKB2f1kxH-GPuVQJrh-5HDuuLY1bFYCQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA