On the biological plausibility of wind turbine syndrome

auteur: RV. Harrison jaar: 2015 tijdschrift; Int. J. of Environmental Health Research; https://doi.org/10.1080/09603123.2014.963034 Type onderzoek: review       Zoektermen: ¬†Wind Turbine Syndrome, infrasound, superior semi-circular canal dehiscence, vestibular evoked myogenic potentials (VEMP), vestibular¬†function Relevantie: Laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines zou stoornissen van het evenwichtssysteem kunnen veroorzaken. Dit artikel onderzoekt of er een biologische verklaring is voor deze … Meer lezen over On the biological plausibility of wind turbine syndrome