On the biological plausibility of wind turbine syndrome

auteur: RV. Harrison

jaar: 2015

tijdschrift; Int. J. of Environmental Health Research; https://doi.org/10.1080/09603123.2014.963034

Type onderzoek: review      

Zoektermen:  Wind Turbine Syndrome, infrasound, superior semi-circular canal dehiscence, vestibular evoked myogenic potentials (VEMP), vestibular function

Relevantie: Laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines zou stoornissen van het evenwichtssysteem kunnen veroorzaken. Dit artikel onderzoekt of er een biologische verklaring is voor deze stoornissen van het evenwichtssysteem. Er lijkt met de huidige kennis geen biologische verklaring te zijn, maar meer onderzoek is nodig voor meer definitieve conclusies.

Nederlandse samenvatting:  Er zijn vele aanwijzingen dat laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines  klachten kan veroorzaken zoals duizeligheid, misselijkheid en nystagmus. De geluidsnorm voor windturbines bedraagt in veel landen 40-50 dB A gemeten op de gevel van de omliggende huizen. Het geluid van windturbines is uniek door de laagfrequente geluiden, inclusief infrasoon geluid, en de veranderingen in de amplitude (luidheid) van het geluid. Geluid kan receptoren van het gehoor én van het evenwicht activeren. De activatie van de evenwichts- receptoren door geluid is te meten met ‘vestibular-evoked myogenic potentials’ (VEMP). Akoestische signalen onder 100 dB SPL kunnen waarschijnlijk niet de eindorganen van het evenwicht, de otolieten, stimuleren in een gezond binnenoor. Maar bij sommige ziektes van het binnenoor waarbij er een lagere weerstand is voor de drukverschillen van de vloeistof in de cochlea en vestibulum, kan de VEMP verlaagd zijn tot 85 db SPL. Het vóórkomen van deze binnenoor aandoeningen onder volwassen is vermoedelijk rond 1-2% en hoger onder kinderen.

Het typische spectrum van 45 dBA windturbine geluid bevat geen laagfrequente componenten die boven de 60 dB SPL kunnen uitkomen. Vestibulaire stimulatie door geluid van windturbines, rekening houdend met de geluidsnorm van 45 dBA, in gezonde volwassen is dus erg onwaarschijnlijk. Zelfs bij binnenoor afwijkingen lijkt het geluid van de windturbine onvoldoende voor stimulatie van de otolieten (60 dB SPL geluid bij een drempel van 85 dB SPL).

Er is echter nog veel onbekend over akoestische stimulatie van het vestibulaire systeem en voor meer definitieve conclusies is meer onderzoek nodig. Echter met de huidige kennis lijkt er geen biologische verklaring voor de stoornissen van het evenwichtssysteem door laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines.

Originele abstract:

An emerging environmental health issue relates to potential ill-effects of wind turbine noise. There have been numerous suggestions that the low-frequency acoustic components in wind turbine signals can cause symptoms associated with vestibular system disorders, namely vertigo, nausea, and nystagmus. This constellation of symptoms has been labeled as Wind Turbine Syndrome, and has been identified in case studies of individuals living close to wind farms. This review discusses whether it is biologically plausible for the turbine noise to stimulate the vestibular parts of the inner ear and, by extension, cause Wind Turbine Syndrome. We consider the sound levels that can activate the semicircular canals or otolith end organs in normal subjects, as well as in those with preexisting conditions known to lower vestibular threshold to sound stimulation.

url volledige artikel: https://doi.org/10.1080/09603123.2014.963034