neurologen

Coulissen landschap zonder windturbines foto: Sylvia van Manen

2021 NtvG Geluid van industriële windturbines. De relatie met Gezondheid. + supplement bij NtvG artikel