Low Frequency Noise. What we know, what we do not know, and what we would like to know

Review of Evidence Relating to Environmental Noise Exposure and Annoyance, Sleep Disturbance, Cardio-Vascular and Metabolic Health Outcomes in the Context of the Interdepartmental Group on Costs and Benefits Noise Subject Group (IGCB(N))

auteur: Leventhall, G

jaar: 2009

type onderzoek: literatuuroverzicht over infrasoon en laag frequent geluid , de geluidsoverlast klachten en correlaties met objectieve metingen.

tijdschrift & DOI nummer: JOURNAL OF LOW FREQUENCY NOISE, VIBRATION AND ACTIVE CONTROL 2009;28(2)2:79-104

zoektermen: infrasoon, laag frequent, objectieve metingen                                                                                

Relevantie: Uitgebreid overzicht van wat er bekend is over infrasoon en laag freuqent geluid en de correlatie daarvan met klachten en bevindingen van mensen die daaraan waren of zijn blootgesteld.

Nederlandse samenvatting: In de populaire pers zijn ‘indianenverhalen’  verschenen en stellingen ingenomen over risico of niet van blootstelling aan LF (low frequency) en IS (infrasone trillingen). Bedoeling van het artikel is om vast te stellen wat wetenschappelijk is vastgesteld en wat (nog) niet. Een van de problemen gaat zelfs over de definitie dan wel afgrenzing van IS en LF. Infrasoon is letterlijk beneden het hoorbereik van de mens, maar als er genoeg geluidsdruk, voldoende dB’s worden toegediend dan kan zelfs tot 1.5 Hz ‘geluidgewaarwording’ worden verkregen. Ook de hoordrempel is een ‘gemiddelde’ zodat de helft boven, de andere helft onder die drempel geluid waarneemt, een gegeven dat meestal niet wordt ‘meegewogen’ in artikelen. De standaarddeviatie is 5-6 dB. Er bestaat ook een klein percentage van zeer gevoelige oren. Hoewel het gehoor bij het ouder worden verslechterd in de hoge frequenties is dat niet zo voor de lage frequenties waarvan de gevoeligheid absoluut daalt maar relatief toeneemt. Prachtige definitie van geluidsoverlast luidt: “un unwanted sound, of any frequency, leads to annoyance, which has origin in a complex of responsens, moderated by personal and social characteristics of the complainant”.  De diverse anatomische structuren en fysiologische processen die klachten zouden kunnen verklaren worden genoemd, maar ‘harde’ bewijzen werden niet gevonden ondanks het vele dat werd onderzocht en gemeten.

Originele abstract: The paper reviews perception of low frequency noise (LFN) and the responses of people to LFN. Sometimes, when there are complaints of LFN and its effects, a specific noise cannot be measured. The possibilities are considered for development of enhanced sensitivity, for alternative (non-aural) receptors at very low frequencies and for false perceptions. The way in which we measure LFN may contribute to the problems.

url volledige artikel/ of DOI nummer:

Leventhall G. Low frequency noise. What we know, what we do not know, and what we would like to know.  low frequency noise, vibration and active control 1009;28(2):79- 104