Low frequency noise “pollution” interferes with performance

auteurs: Kerstin Persson Wayel, Johanna Bengtssonl, Anders Kjellberg and Stephen Benton

jaar: 2001

soort onderzoek: laboratorium onderzoek; case controle study

tijdschrift/ DOI nummers: https://www.noiseandhealth.org/text.asp?2001/4/13/33/31803

zoektermen:  Low frequency noise, performance, annoyance, noise sensitivity

Relevantie: Er is veel onduidelijkheid over de lichamelijke gevolgen van laag frequent geluid voor mensen. Dit vergelijkend onderzoek laat zien dat laag frequent geluid een negatieve invloed heeft op het uitvoeren van taken waarbij complexe hersenfuncties nodig zijn.

Nederlandse vertaling Abstract: De studie onderzoekt of laag frequent geluid invloed uitoefent op prestatie en ergernis bij mensen met een hoge en lage gevoeligheid voor hinderlijk geluid en met name infrageluid. Er werd gevraagd om verschillende taken uit te voeren in een omgeving met vooral infrageluid of met vooral normaal geluid met een niveau van 40 dBA. De effecten werden geƫvalueerd door veranderingen in prestaties en subjectieve reacties te meten. Blootstelling aan infrageluid tijdens een grammatica taak resulteerde in een langere responstijd in vergelijking met de taak tijdens blootstelling aan het referentie geluid. Proefpersonen rapporteren meer ergernis en gestoorde werk capaciteit. Deze effecten waren meer uitgesproken bij proefpersonen met een hogere gevoeligheid voor geluid. De resultaten suggereren dat werk kwaliteit en de ervaren ergernis te lijden hebben onder een continue blootstelling aan laag frequent geluid. Personen die worden gecategoriseerd als geluid sensitief hebben waarschijnlijk het grootste risico op deze effecten

Originele abstract: To study the possible interference of low frequency noise on performance and annoyance, subjects categorize as having a high- or low sensitivity to noise in general and low frequency noise in particular worked with different performance tasks in a noise environment with predominantly low frequency content or flat frequency content (reference noise), both at a level of 40 dBA. The effects were evaluated in terms of changes in performance and subjective reactions. The results showed that there was a larger improvement of response time over time, during work with a verbal grammatical reasoning task in the reference noise, as compared to the low frequency noise condition. The results further indicated that low frequency noise interfered with a proof-reading task by lowering the number of marks made per line read. The subjects reported a higher degree of annoyance and impaired working capacity when working under conditions of low frequency noise. The effects were more pronounced for subjects rated as high-sensitive to low frequency noise, while partly different results were obtained for subjects rated as high-sensitive to noise in general. The results suggest that the quality of work performance and perceived annoyance may be influenced by a continuous exposure to low frequency noise at commonly occurring noise levels. Subjects categorised as high-sensitive to low frequency noise may be at highest risk.

zoektermen: laagfrequent geluid, hinder, sensitiviteit

welke vraag wordt beantwoord: heeft laag frequent geluid aantoonbaar invloed op de menselijke fysiologie en prestaties en is aangetoond dat dit kan leiden tot chronische gezondheidsschade?