Laagfrequent geluid als omgevingsstressor in relatie tot neuropsychologische beperkingen

auteur: Kristina Erdélyi · Anselm B. M. Fuermaier · Janneke Koerts · Lara Tucha · Oliver Tucha

jaar: 2019

tijdschrift DOI nummer: https://doi.org/10.1007/s12474-019-00221-7

relevantie: Dit artikel is relevant omdat het een overzicht geeft van de hedendaagse inzichten over de schadelijkheid van geluid. Verder plaatst het de hedendaagse kennis van infrageluid ter discussie en concludeert dat er voldoende behoefte is aan meer onderzoek dat ondertussen is gestart aan de universiteit van Groningen 

Nederlandse samenvatting: De nadelige effecten van geluidsvervuiling op de gezondheid zijn uitgebreid onderzocht. De WHO benadrukt vooral de verhoogde risico’s op cardiovasculaire aandoeningen en slaapproblemen die resulteren in een verminderd psychomotorisch en cognitief functioneren, een verminderd welzijn en toegenomen slaperigheid. Ook worden zowel psychologische als neuropsychologische gevolgen genoemd, zoals irritatie, stress,  uitputting, ontevredenheid, depressie, angst en klachten over aandacht, geheugen, probleemoplossend vermogen en lezen. Hoewel de impact van geluidsvervuiling reeds diepgaand is onderzocht, zijn de gevolgen van LFG op de gezondheid en het welzijn nauwelijks geëxploreerd. Vooral de groep mensen die gevoelig zijn voor LFG kunnen ernstige nadelige gevolgen van dit geluid ervaren en zij rapporteren vaak fysieke symptomen, zoals hoofdpijn of duizeligheid, en (neuro)psychologische symptomen, zoals slaapproblemen, stress, moeite met concentratie en problemen met het uitvoeren van veeleisende taken. Al deze symptomen hebben vermoedelijk een substantieel negatief effect op zowel het dagelijks functioneren als het welzijn. De studies die zich tot nu toe hebben gericht op de invloed van LFG op het cognitief functioneren rapporteerden inconsistente resultaten en er is dientengevolge geen consensus over de invloed van LFG op het cognitief functioneren. Er is dus een grote behoefte aan gedegen neuropsychologisch onderzoek naar de gevolgen van LFG. 

originele abstract: Geluidsvervuiling is een omgevingsstressor die een negatief effect kan hebben op de gezondheid, het welzijn en het dagelijks functioneren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan bloot- stelling aan geluid of lawaai leiden tot een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen, slaapproblemen, irritatie en cognitieve beperkingen. De cognitieve functies die vaak zijn aangedaan binnen deze context zijn aandacht, geheugen, probleemoplossend vermogen en leesvaardigheid. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de negatieve effecten van geluid, wordt het zogenaamde laagfrequent geluid (LFG) amper herkend en erkend als een omgevingsstressor. LFG verwijst naar geluid rond of onder de menselijke gehoordrempel. Vooral mensen die gevoelig zijn voor LFG, zo’n 2 % van de Nederlandse volwassenen, lijden onder de aanwezigheid van LFG. Naast fysieke symptomen als hoofdpijn en duizeligheid, rapporteert deze populatie ook veel psychologische problemen, denk aan slaapproblemen, vermoeidheid, stress en neuropsychologische beperkingen, zoals concentratieproblemen en problemen met complexe en veeleisende taken. Deze klachten kunnen een significant negatief effect hebben op het dagelijks leven en welzijn en kunnen resulteren in problemen met relaties, familie, huisvesting en werk. Ondanks dit alles is er tot op heden geen uitgebreid en systematisch neuropsychologisch onderzoek gedaan binnen deze populatie. Daar komt bij dat de enkele studie die wel gericht was op de effecten van LFG op het cognitief functioneren tot inconsistente resultaten heeft geleid. De Rijksuniversiteit Groningen is daarom een systematisch onderzoek gestart naar het (neuro)psychologisch functioneren van mensen die gevoelig zijn voor LFG. Hierbij wordt gebruikgemaakt van zowel subjectieve als objectieve meetinstrumenten

volledig artikel: https://doi.org/10.1007/s12474-019-00221-7