audiologen/ KNO

Venenlandschap zonder windturbines foto Sylvia van Manen

Hinderlijk geluid van windturbines. dr. ir Jan de Laat, prof.Louw Feenstra. 2021