audiologen/ KNO

Venenlandschap zonder windturbines foto Sylvia van Manen

2021 NtvG Geluid van industriële windturbines. De relatie met Gezondheid. + supplement bij NtvG artikel

Hinderlijk geluid van windturbines. dr. ir Jan de Laat, prof.Louw Feenstra. 2021