heeft ILFG een negatieve invloed op omwonenden?

Deze vraag kan met een duidelijk ‘ja’ worden beantwoord.

Voor verwoording van omwonenden van hun klachten, zie hier (onder ‘spreekrecht burgers’ vanaf 24 minuten) en hier

Uit onderzoek is gebleken dat mensen verschillen in hun gevoeligheid voor infrasoon (infra = onder, sonos = geluid) en laagfrequent geluid. zie wiki . Dit maakt de situatie soms nog extra stressvol voor degene die hinder ondervindt van lage tonen.

casus 1: echtpaar dat tweemaal heeft moeten verhuizen vanwege de geluidsgevoeligheid van de vrouw. Haar man ‘hoort’ het niet, maar mevrouw wordt wakker wanneer de generator van de tuinderij naast hen aanslaat: bonkend gevoel in de oren en hartkloppingen. Dit houdt uren aan. Na de eerste verhuizing is er opluchting; tot de buren een jacuzzi laten plaatsen. Ook deze slaat ’s nachts aan en genereert LFG. Het echtpaar besluit om weer te verhuizen. In de volgende woning wordt de slaapkamer in de kelder gebouwd. Het echtpaar realiseert zich niet dat ook mechanische luchtverversing LFG kan produceren…

Onderstaand onderzoek biedt de neurologische verklaring waarmee deze vraag bevestigend wordt beantwoord:

Activation in human auditory cortex in relation to the loudness and unpleasantness of low-frequency and infrasound stimuli, zie wiki