heeft het vooruitzicht op windturbines al effecten?