Health Effects Related to Wind Turbine Noise Exposure: A Systematic Review

auteur: Schmidt JH, Klokker M

jaar: 2014

tijdschrift & DOI nummer: 10.1371/journal.pone.0114183

type onderzoek:  systematisch review van literatuur over de relatie van I>WT-lawaai en effecten ervan op de gezondhei     

Relevantie: Een grondig epidemiologisch onderzoek naar verbanden tussen Industriële Windturbines (IWTs) en de gangbare klachten die algemeen bekend staan als het Wind Turbine Syndroom (WTS). Uitsluitend kon een statistisch verband worden vastgesteld tussn slaapstoornissen die een directe relatie vertoonden met de ‘dosis’ van het geluid dat de IWTs voortbrengen.

Nederlandse samenvatting: Klachten van geluidoverlast, duizeligheid, misselijkheid, drukgevoel op de oren, oorsuizen, gehoorvermindering, slaapstoornissen, hoofdpijn en enkele andere met Industriële Wind Turbines (IWT’s) gerelateerde klachten worden Wind Turbine Syndroom genoemd (WTS). In dit artikel wordt een metaonderzoek van WTS en IWT’s, geschreven in Engels-, Duits- en Scandinavische taalgebieden. Statistisch verband werd aangetoond tussen ‘self-reported slaapstoornissen, bovendien dosis-afhankelijk.     

Originele abstract: Wind turbine noise exposure and suspected health-related effects thereof have attracted substantial attention. Various symptoms such as sleep-relatedproblems, headache, tinnitus and vertigo have been described by subjects suspected of having been exposed to wind turbine noise.     

zoektermen: Wind Turbine Noise, Health-related effects, Wind Turbine disease , Low Frequency Noise. ISLFN