Health effects from low-frequency noise and infrasound in the general population: Is it time to listen? A systematic review of observational studies

auteurs: Christos Baliatsas, Irene van Kamp, Ric van Poll, Joris Yzermans

jaar: 2016

type onderzoek: systematic review van observational studies

tijdschrift & DOI nummer: Science of the Total Environment 557–558 (2016) 163–169

Relevantie: Een literatuuronderzoek waaruit subjectieve klachten van de bevolking niet als ‘wetenschappelijk feit’ lijken te worden gewaardeerd, min of meer inherent aan de uitgansgspunten van dit onderzoek. Wellicht bruikbaar als voorbereiding voor een nieuw onderzoek dat de vele kritische beschouwingen van de slechts 7 overgebleven artikelen als ‘waarschuwing vooraf’ ter harte kan nemen.

Nederlandse samenvatting: De bedoeling van het artikel is een systematische evaluatie van peer-reviewed artikelen waarin met observationeel epidemiologisch onderzoek de relatie wordt onderzocht tussen laag frequent geluid (hier gedefinieerd van 0-250Hz) en gezondheid zonder specifieke aandacht voor de bron(nen) van dat geluid. Met behulp van diverse zoeksystemen werden 4014 artikelen uit de jaren 2000-2015 gevonden waarvan 7 acceptabel werden geacht, maar onvoldoende voor harde kwantitatieve conclusies. Opgemerkt moet worden dat gevalsbesprekingen werden uitgesloten conform de uitgangspunten van het literatuuronderzoek, dat de bronnen van het lawaai van verschillende aard waren (verkeer, vliegveld, Industriële Wind Trubines, en dat er weinig waarde werd toegekend aan klachten van de mensen.

Originele abstract: A systematic review of observational studies was conducted to assess the association between everyday life lowfrequency noise (LFN) components, including infrasound and health effects in the general population. Literature databases Pubmed, Embase and PsycInfo and additional bibliographic sources such as reference sections of key publications and journal databases were searched for peer-reviewed studies published from 2000 to 2015.

Seven studies met the inclusion criteria. Most of them examined subjective annoyance as primary outcome. The adequacy of provided information in the included papers and methodological quality of studies was also addressed. Moreover, studies were screened for meta-analysis eligibility. Some associations were observed between exposure to LFN and annoyance, sleep-related problems, concentration difficulties and headache in the adult population living in the vicinity of a range of LFN sources. However, evidence, especially in relation to chronic medical conditions, was very limited. The estimated pooled prevalence of high subjective annoyance attributed to LFN was about 10%. Epidemiological research on LFN and health effects is scarce and suffers from methodological shortcomings. Low frequency noise in the everyday environment constitutes an issue that requires more research attention, particularly for people living in the vicinity of relevant sources.

zoektermen: Low-frequency noise, Infrasound, Health effects, General population, Observational studies