Child Development and the Physical Environment

auteurs: Gary W. Evans jaar: 2005 type onderzoek: review tijdschrift & DOI nummer: doi: 10.1146/annurev.psych.57.102904.190057 Relevantie: Deze review is relevant omdat hierin de gevolgen van geluidsoverlast (door vliegtuiglawaai) op de cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt beschreven. In aanmerking nemend dat uit Nederlands/ Zweeds onderzoek (Janssen, 2011) is gebleken dat bij gelijke geluidsniveaus de overlast van … Meer lezen over Child Development and the Physical Environment