A Review of Wind Turbine-Generated Infrasound: Source, Measurement and Effect on Health

auteur: Renzo Tonin

jaar: 2017

type onderzoek: literatuuronderzoek

tijdschrift & DOI nummer: https://doi.org/10.1007/s40857-017-0098-3

Australian Acoustical Society

zoektermen: Wind farm, Wind turbine noise, Infrasound, Health impacts, Nauseogenic symptoms    

Relevantie:

Uitmuntend overzicht van de gehele literatuur over infrasoon en laagfrequent geluid (ISFLN) dat recht doet aan alle aspecten en vaststelt dat een directe relatie tussen IWTs (Industriële wind turbines) en objectieve gezondheidsschade niet is vastgesteld. Er worden vele voorbeelden van (gevolgen van) klachten van omwonenden beschreven. De conclusies luiden dat (1) een correlatie kan worden vastgesteld tussen angst voor het optreden van klachten en het optreden ervan; (2) er is nog (te) weinig onderzoek verricht naar direct ISFLN aanbod aan proefpersonen en het directe effect daarvan.   

Nederlandse samenvatting: Sommige omwonenden van windturbine parken klagen over een scala aan gezondheidsklachten. Dit betreft tinnitus, hypertensie, hartkloppingen, tachycardie, stress, angst, misselijkheid, duizeligheid, visus-stoornissen, vermoeidheid, verminderde cognitie, hoofdpijn, drukgevoel op de oren, verergering van migraine, schade aan het binnenoor en slaapstoornissen. Dit artikel begint met een historisch overzicht van beschrijvingen als Vibroacoustic disease en het Windturbine syndroom, die zijn geopperd als verklaring voor de gezondheidsklachten en een verondersteld verband met het infrasound (IS) geluid dat windturbines produceren. Een review van diverse geluidsmetingen bij windturbineparken, uitgevoerd door verschillende onderzoekers laat zien dat het achtergrondniveau van IS lager is dan de gehoordrempel. Ondanks dat postuleren sommige onderzoekers dat de stimulatie door IS geluidsgolven van de otolieten de oorzaak is van de misselijkheidssymptomen of dat stimulatie van de buitenste haarcellen, die zeer gevoelig zijn voor de IS frequenties de verklaring voor de klachten vormen. Er volgt een review van sociologisch onderzoek van zelf-gerapporteerde gezondheidsklachten, welke aan windturbine geluid worden toegeschreven, waaronder slaapproblemen. Als laatste wordt een beschrijving gegeven van fysische onderzoeken waarbij de respons van vrijwilligers wordt gemeten op IS.   

Originele abstract: Some people who reside in proximity to wind turbines complain of a range of adverse health impacts. These include tinnitus, raised blood pressure, heart palpitations, tachycardia, stress, anxiety, vertigo, dizziness, nausea, blurred vision, fatigue, cognitive dysfunction, headaches, ear pressure, exacerbated migraine disorders, motion sensitivity, inner ear damage and sleep deprivation. This article begins with a historical review of prognoses such as Vibroacoustic Disease and Wind Turbine Syndrome which were proposed to explain the reported health symptoms and the hypothesised link to the emission of infrasound from wind turbines. A review of noise measurements at wind turbine sites conducted by various investigators shows that the level of infrasound is below the threshold of hearing. Notwithstanding, others postulate that stimulation by infrasound of the otolith organs causes nauseogenic symptoms or that stimulation of the outer hair cells, which are said to be particularly sensitive to infrasound frequencies, explains the symptoms. A review of social surveys is undertaken of self-reported health effects attributable to wind turbine noise, including the effects of sleep disturbance. A description is finally provided of physical exploration studies which subject participants to infrasound and measure their response.