Long-term sleep disturbances in children: A cause of neuronal loss

auteurs: James E. Jan, Russ J. Reiter, Martin C.O. Bax, Urs Ribary e.a.

jaar: 2010

Type onderzoek: review article

tijdschrift & DOI nummer: European Journal of Paediatric Neurology Society. https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2010.05.001

Relevantie: Dit artikel wil een antwoord geven op de vraag wat er gebeurt met de hersenen als een kind langdurig in de slaap verstoord wordt.

Nederlandse samenvatting: Slaaptekort heeft een negatief effect op het cognitief functioneren, het gedrag en gezondheid. Kinderen met chronische slaapproblemen, vooral als ze jong zijn, krijgen een tekort aan de juiste interne en externe hersenstimulatie, die zij nodig hebben voor een optimale ontwikkeling van hun zenuwstelsel. Slaaptekort, afhankelijk van de ernst, leidt onder andere tot veranderingen op gen, cel, metabool, elektrisch en neurotransmitter niveau. Langdurig slaaptekort veroorzaakt stress op celniveau en wanneer de afweermechanismen uitgeput raken, dan kan er zenuwschade optreden. Melatonine heeft een centrale rol bij het slaaptekort, en heeft eigenschappen die de zenuwcel kunnen beschermen. Bij slaaptekort is de melatonine productie vaak verminderd en/of verstoord. De negatieve gevolgen van chronisch slaapstoornissen op de hersenontwikkeling bij het kind worden vaak niet herkend. In dit artikel wordt het groeiende bewijs op verschillende gebieden in de neurowetenschappen samengevat, met als conclusie dat chronische verstoringen in de slaap de hersenontwikkeling negatief beïnvloeden, met name als het ernstig is en als het gedurende kritieke perioden in de ontwikkeling plaatsvindt . Kinderneurologen, de wetenschap en de burgers moeten op de hoogte zijn van deze laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Originele abstract: Sleep deprivation adversely affects cognitive functioning, behaviours and health. Children with chronic sleep difficulties, more so when young, are deprived of quality environmental and endogenous brain stimulation needed for optimal neuronal development. Sleep deprivation, depending on the severity, leads to genetic, cellular, metabolic, electrical, neurotransmitter and other changes. Prolonged sleep loss causes cellular stress and when the defense mechanisms are no longer able to cope permanent, neuronal damage may occur. Melatonin, which has neuroprotective properties, has a central role in sleep deprivation since during sleep disturbances melatonin production is often reduced and/or disturbed. The potential adverse effects of chronic sleep disorders on the brain development of children are generally unrecognized. This review summaries there is increasing evidence from various fields of neuroscience that chronic disturbances of sleep adversely affect brain development, especially when severe and occur during critical developmental periods.  Pediatric neurologists, the scientific community and the public must be aware of these recent scientific developments.

zoektermen: kinderen, slaap tekort, cellulaire stress, cognitieve achteruitgang, melatonine.