Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the hearing threshold; Evidence from fMRI

auteur: Markus Weichenberger

jaar: 2017

tijdschrift DOI nummer: Plos One  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174420

type onderzoek: interventie onderzoek

Relevantie

Dit artikel is belangrijk, omdat wordt gezien dat bij laagfrequent geluid dat onder de gehoorgrens valt/ niet hoorbaar is, wél een objectiveerbare reactie optreedt in de hersenen. Dit betreft vooral de gebieden in de hersenen die met het gehoor samenhangen, maar ook in de rechter amandelkern. Dit hersengebied is betrokken bij emoties (met name angst), het geheugen en het autonome zenuwstelsel.

Nederlandse samenvatting

In deze studie wordt met fMRI (functionele MRI) gekeken naar reacties in de hersenen op infrasoon geluid (geluidsfrequentie < 20 Hz) ónder en net boven de gehoordrempel. In een eerste sessie werd bij 14 gezonde vrijwilligers de gehoordrempel voor infrasoon geluid bepaald. In een tweede sessie werden drie verschillende situaties aangeboden; één zonder geluid, één met geluid onder de gehoorgrens en één met dezelfde toon, maar boven de gehoorgrens, met een ‘gemiddelde’ geluidssterkte. Uit de metingen bleek, dat juist bij de niet-hoorbare toon een duidelijke activiteit in de hersenen optrad ten opzichte van ‘geen-toon’ en de normaal hoorbare toon. Deze activiteit trad met name op in de rechter amygdala (amandelkern) en een gebied in de grote hersenen. Deze studie toont als eerste aan dat infrasoon geluid, net onder de gehoordrempel tot reacties leidt in hersengebieden die betrokken zijn bij emotionele en autonome controle. De schrijvers concluderen dat continue blootstelling aan niet hoorbaar infrasoon geluid een ziekmakende invloed heeft op de mens. Meer langdurige studies moeten worden uitgevoerd om deze bevindingen verder te onderzoeken.

Originele abstract

In the present study, the brain’s response towards near- and supra-threshold infrasound (IS) stimulation (sound frequency < 20 Hz) was investigated under resting-state fMRI conditions. The study involved two consecutive sessions. In the first session, 14 healthy participants underwent a hearing threshold—as well as a categorical loudness scaling measurement in which the individual loudness perception for IS was assessed across different sound pressure levels (SPL). In the second session, these participants underwent three resting-state acquisitions, one without auditory stimulation (no-tone), one with a monaurally presented 12-Hz IS tone (near-threshold) and one with a similar tone above the individual hearing threshold corresponding to a ‘medium loud’ hearing sensation (supra-threshold). Data analysis mainly focused on local connectivity measures by means of regional homogeneity (ReHo), but also involved independent component analysis (ICA) to investigate inter-regional connectivity. ReHo analysis revealed significantly higher local connectivity in right superior temporal gyrus (STG) adjacent to primary auditory cortex, in anterior cingulate cortex (ACC) and, when allowing smaller cluster sizes, also in the right amygdala (rAmyg) during the near-threshold, compared to both the supra-threshold and the no-tone condition. Additional independent component analysis (ICA) revealed large-scale changes of functional connectivity, reflected in a stronger activation of the right amygdala (rAmyg) in the opposite contrast (no-tone > near-threshold) as well as the right superior frontal gyrus (rSFG) during the near-threshold condition. In summary, this study is the first to demonstrate that infrasound near the hearing threshold may induce changes of neural activity across several brain regions, some of which are known to be involved in auditory processing, while others are regarded as keyplayers in emotional and autonomic control. These findings thus allow us to speculate on how continuous exposure to (sub-)liminal IS could exert a pathogenic influence on the organism, yet further (especially longitudinal) studies are required in order to substantialize these findings.

Volledige artikel:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174420

psychologen/psychiaters, neurologen, huisartsen, audiologen/KNO, fMRI onderzoek; hersenonderzoek, reactie op geluid onder de gehoordrempel